Starting Lineup

# Name Birth Day
1Naoki Kawamata10/31/1985
2Hiroki Murakawa (Cap)01/19/1992
3Hirotaka Hirabara12/21/1986
4Cadeyrn Neville11/09/1988
5Toshiki Fujii04/03/1992
6Sione Vatuvei03/14/1983
7Takuya Takeuchi11/06/1992
8Peter Kimlin07/11/1985
9Daiki Konishi08/02/1987
10Francois Brummer05/17/1989
11Benjamin Saunders09/29/1992
12Hitoshi Matsumoto09/29/1993
13Katsuyuki Sakai09/07/1988
14Kento Matsui10/02/1991
15Manato Hasegawa09/07/1989
16Shota Hirono12/10/1993
17Yusuke Yamada03/11/1998
18Yusuke Nagae07/19/1985
19Tsuyoshi Matsuoka05/11/1981
20Scott Fuglistaller04/16/1987
21Takahiro Kimura12/09/1993
22Yasunori Katagiri01/05/1992