Starting Lineup

# Name Birth Day
1Motoki Yamazaki11/25/1988
2Tateo Kanai11/05/1984
3Takayuki Watanabe05/27/1994
4Jang Seokhwan11/27/1991
5Andries Bekker12/05/1983
6Ryuta Yasui12/06/1989
7Shohei Maekawa (Cap)09/08/1988
8Itaru Taniguchi10/01/1984
9Jongchu Ryang12/14/1992
10Akihiro Shimizu02/18/1995
11Yoshikazu Ohashi05/18/1984
12Ryohei Yamanaka06/22/1988
13Tonisio Vaihu02/12/1991
14Kenji Shomen05/01/1983
15Adam Ashley-Cooper03/27/1984
16Takeshi Kizu07/15/1988
17Hisateru Hirashima01/15/1983
18Hiroshi Yamashita01/01/1986
19Shoji Ito12/02/1980
20Matt Vant Leven10/23/1987
21Daijiro Tanaka07/06/1990
22Shintaro Hayashi09/13/1993
23Rakuhei Yamashita01/30/1992