Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hencus Van Wyk03/02/1992
2Kota Kumamoto11/24/1988
3Hikaru Ishizawa05/12/1991
4Toshihiro Nishii12/03/1990
5Geoff Parling10/28/1983
6Yusuke Hamazato08/17/1984
7Shohei Shitayama07/19/1991
8Nobuyoshi Arai (Cap)07/13/1989
9Tatsuya Fukuzaki02/12/1994
10Hiroshi Tashiro10/14/1987
11Andrew Everingham01/29/1987
12Bryce Robins09/19/1980
13Siliva Ahio10/05/1986
14Karne Hesketh08/01/1985
15Binjamin Ray Yagi03/05/1988
16Nozomi Kuraya04/04/1993
17SHUNSUKE TANI12/02/1994
18Dongwon Shin12/12/1986
19Taroh Akita05/01/1979
20Wataru Niimoto09/19/1992
21Sooyoung Wang05/11/1993
22Shusaku Hamazato12/28/1985
23Andre Esterhuizen03/30/1994