Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hencus Van Wyk03/02/1992
2Kota Kumamoto11/24/1988
3Hikaru Ishizawa05/12/1991
4KAZUKI KATO12/07/1994
5Geoff Parling10/28/1983
6Yusuke Hamazato08/17/1984
7Eito Tamura05/31/1982
8Nobuyoshi Arai (Cap)07/13/1989
9Satoru Sawatari08/02/1985
10Hiroshi Tashiro10/14/1987
11Andrew Everingham01/29/1987
12Bryce Robins09/19/1980
13Siliva Ahio10/05/1986
14Karne Hesketh08/01/1985
15Binjamin Ray Yagi03/05/1988
16Yasunori Hoshimoto10/24/1989
17Dongwon Shin12/12/1986
18Daichi Tomoeda03/29/1991
19Toshihiro Nishii12/03/1990
20Jacques Potgieter04/24/1986
21Tatsuya Fukuzaki02/12/1994
22Sooyoung Wang05/11/1993
23Andre Esterhuizen03/30/1994