Starting Lineup

# Name Birth Day
1ATSUSHI TANABE01/10/1984
2SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
3MUNETAKA SASHIDA03/02/1994
4YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
5SOONCHAI PARK08/20/1985
6SHINNYA OOSUGI09/21/1992
7GO MIURA11/17/1990
8KEISUKE SHINN10/04/1994
9SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
10JURGENS VISSER09/13/1989
11JOSEFA LILIDAMU09/05/1989
12JEFFREYTSUYOSHI IEROME05/18/1982
13YONNHI KIMU03/29/1993
14TOMOHIRO KURATA10/16/1993
15RIAAN VILJOEN (Cap)04/01/1983
16YUUKI NAKAMURA03/20/1980
17SHUN OKABE02/17/1993
18HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
19WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
20JOE IONGI01/12/1986
21TATSUYA HAMANO11/02/1994
22YOSHIHITO SATO03/14/1990
23MIFIPOSETI PAEA07/06/1987