Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kohei Yoshida12/29/1989
2Ryuta Ueno10/02/1985
3Kohei Asahori02/03/1994
4Jason Jenkins12/02/1995
5Tomoaki Taniguchi08/26/1982
6Himeno Kazuki (Cap)07/27/1994
7Ryo Fujii04/27/1990
8Taufa Olive06/05/1991
9Koki Hirano12/11/1992
10Lionel Cronje05/25/1989
11Henry Jamie03/11/1990
12Silivenusi Taumoepeau07/31/1985
13Steven Yates07/26/1983
14Taiki Masuda06/07/1990
15Gio Aplon10/06/1982
16Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
17Yosuke Takahashi08/06/1991
18Yoto Ioki12/20/1992
19Juan Smith07/30/1981
20Fetuani Lautaimi10/21/1992
21Koji Wada04/14/1985
22Takaya Monji03/31/1988
23Yoshizumi Takeda04/29/1991