Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kengo Kitagawa08/27/1992
2Hiroaki Sugimoto02/27/1989
3Shoya Matsunami04/11/1992
4Hobum Kim12/10/1990
5Yuki Aoki02/23/1992
6Pieter Lappies Labuschagne01/11/1989
7Reiichi Tamura01/20/1990
8Yuki Shishimoto12/24/1988
9Ippei Okada02/16/1994
10Hideyuki Moriwaki11/07/1985
11Matt Saunders07/06/1988
12Harumichi Tatekawa (Cap)12/02/1989
13Sione Teaupa07/09/1992
14Hideto Kondo04/16/1993
15Kazuhiro Goya04/21/1993
16Mitsuhisa Goto04/05/1985
17Takayuki Kabuki09/06/1989
18Taiki Koga04/06/1989
19Yoshiki Niizeki02/03/1990
20Takeo Suenaga07/31/1994
21Daisuke Inoue11/16/1989
22Lionel Mapoe07/13/1988
23Yuji Ito02/06/1987