Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Ryo Miura11/17/1990
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Shoma Makinouchi11/05/1994
5Masataka Tsuruya10/18/1990
6Daisuke Kurihara03/17/1990
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
9Hayato Mitsui06/06/1992
10Jumpei Ogura07/11/1992
11Max Woodward10/27/1990
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Shane Gates09/27/1992
14Ryo Tsuruda12/08/1988
15Brackin Karauria-Henry07/31/1988
16Naoto Tanemoto05/20/1984
17Naoyuki Narayama02/26/1990
18Takayoshi Haku06/25/1989
19Isaac Ross10/27/1984
20Naoto Sugiura11/21/1986
21Hiraku Tomoigawa11/25/1984
22Harunori Tsuruya10/18/1990
23Hirotomo Ono12/18/1990