Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kohei Yoshida12/29/1989
2Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
3Kohei Asahori02/03/1994
4Toshizumi Kitagawa02/07/1981
5Jason Jenkins12/02/1995
6Himeno Kazuki (Cap)07/27/1994
7Kojiro Yoshida05/25/1988
8Taufa Olive06/05/1991
9Takehito Namekawa01/01/1990
10Lionel Cronje05/25/1989
11Henry Jamie03/11/1990
12Yuta Haruyama06/01/1990
13Steven Yates07/26/1983
14Yuki Kido12/21/1986
15Gio Aplon10/06/1982
16Ryuta Ueno10/02/1985
17Yuki Uchida07/23/1991
18Ruan Smith01/24/1990
19Juan Smith07/30/1981
20Taiyo Ando08/22/1987
21Koji Wada04/14/1985
22Takaya Monji03/31/1988
23Yoshizumi Takeda04/29/1991