Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUN OKABE02/17/1993
2SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
3HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
4WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
5JOE IONGI01/12/1986
6YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
7KEISUKE SHINN10/04/1994
8RYAN KANKOWSKI10/14/1985
9AKIRA INOUE04/12/1991
10YOSHIHITO SATO03/14/1990
11TOMOHIRO KURATA10/16/1993
12YONNHI KIMU03/29/1993
13TAKEHIRO KIYOSE01/22/1985
14YOSHIMI WATANABE10/21/1984
15RIAAN VILJOEN (Cap)04/01/1983
16YUUKI NAKAMURA03/20/1980
17ATSUSHI TANABE01/10/1984
18MUNETAKA SASHIDA03/02/1994
19SOONCHAI PARK08/20/1985
20DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
21SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
22TAKAHITO KUNAI05/05/1993
23JURGENS VISSER09/13/1989