Starting Lineup

# Name Birth Day
1SUGURU IGARASHI11/22/1993
2Shitara Tetsuya10/03/1986
3Yasuo Yamaji02/20/1985
4Takashi Kikutani02/24/1980
5Suguru Hidaka02/15/1990
6Shinichi Tanaka06/08/1994
7Naoto Shimada05/21/1991
8Edward Quirk08/28/1991
9Toshiki Amano10/27/1990
10Juan-Claude Roos09/12/1990
11Hosea Saumaki05/10/1992
12Ryohei Mitomo (Cap)12/21/1986
13Taisei Hayashi06/27/1992
14Tokiro Harada07/09/1990
15Kosuke Hashino11/20/1987
16Shinya Shimizu11/19/1992
17Shinobu Takashima08/31/1992
18Satoshi Ueda04/08/1989
19Shohei Yuzawa08/22/1988
20Philip van der Walt07/14/1989
21Kouki Arai05/14/1993
22Yuya Noguchi08/31/1986
23Richard Arthur Havili04/16/1988