Starting Lineup

# Name Birth Day
1Mitsugu Yamamoto05/12/1981
2Daisuke Kaneko08/12/1988
3Akira Jo07/11/1988
4Suguru Hidaka02/15/1990
5Samuela Anise08/30/1986
6Finau Tupa09/23/1989
7Naoto Shimada05/21/1991
8Muneyuki Uematsu (Cap)03/09/1990
9Toshiki Amano10/27/1990
10Yu Tamura01/09/1989
11Hosea Saumaki05/10/1992
12Ryohei Mitomo12/21/1986
13Richard Arthur Havili04/16/1988
14Kenyu Fujimoto06/01/1990
15Lwazi Mvovo06/03/1986
16Shitara Tetsuya10/03/1986
17SUGURU IGARASHI11/22/1993
18Yasuo Yamaji02/20/1985
19Takashi Kikutani02/24/1980
20Edward Quirk08/28/1991
21Takeru Fukui03/29/1990
22Kojiro Fujichika01/29/1992
23Tokiro Harada07/09/1990