Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kohei Yoshida12/29/1989
2Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
3Kohei Asahori02/03/1994
4Toshizumi Kitagawa02/07/1981
5Jason Jenkins12/02/1995
6Himeno Kazuki (Cap)07/27/1994
7Taiyo Ando08/22/1987
8Fetuani Lautaimi10/21/1992
9Koki Hirano12/11/1992
10Lionel Cronje05/25/1989
11Henry Jamie03/11/1990
12Silivenusi Taumoepeau07/31/1985
13Taiki Masuda06/07/1990
14Masakatsu Hikosaka01/18/1991
15Yoshizumi Takeda04/29/1991
16Ryuta Ueno10/02/1985
17Yosuke Takahashi08/06/1991
18Yoto Ioki12/20/1992
19Tomoaki Taniguchi08/26/1982
20Joji Sato08/03/1993
21Takehito Namekawa01/01/1990
22Steven Yates07/26/1983
23Gio Aplon10/06/1982