Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUN OKABE02/17/1993
2SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
3HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
4JOE IONGI01/12/1986
5WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
6YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
7SHINNYA OOSUGI09/21/1992
8KEISUKE SHINN10/04/1994
9AKIRA INOUE04/12/1991
10YOSHIHITO SATO03/14/1990
11TOMOHIRO KURATA10/16/1993
12JEFFREYTSUYOSHI IEROME05/18/1982
13MIFIPOSETI PAEA07/06/1987
14JOSEFA LILIDAMU09/05/1989
15RIAAN VILJOEN (Cap)04/01/1983
16YUUKI NAKAMURA03/20/1980
17ATSUSHI TANABE01/10/1984
18MUNETAKA SASHIDA03/02/1994
19SOONCHAI PARK08/20/1985
20DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
21SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
22YONNHI KIMU03/29/1993
23JURGENS VISSER09/13/1989