Starting Lineup

# Name Birth Day
1Naoki Kawamata10/31/1985
2Hiroki Murakawa01/19/1992
3Hirotaka Hirabara12/21/1986
4Toshiki Fujii04/03/1992
5Tsuyoshi Matsuoka05/11/1981
6Takuya Takeuchi11/06/1992
7Scott Fuglistaller04/16/1987
8Sione Vatuvei03/14/1983
9Daiki Konishi08/02/1987
10Francois Brummer05/17/1989
11Benjamin Saunders09/29/1992
12Hitoshi Matsumoto09/29/1993
13JJ Engelbrecht02/22/1989
14Kento Matsui10/02/1991
15Manato Hasegawa (Cap)09/07/1989
16Shota Hirono12/10/1993
17Yusuke Yamada03/11/1998
18Masashi Debuchi05/30/1990
19Cadeyrn Neville11/09/1988
20Ryosei Kohara10/05/1993
21Takahiro Kimura12/09/1993
22Katsuyuki Sakai09/07/1988
23Sam Greene08/16/1994