Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Ryo Miura11/17/1990
3Rui Sannomiya08/16/1994
4Shoma Makinouchi11/05/1994
5Isaac Ross10/27/1984
6Daisuke Kurihara03/17/1990
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
9Atsushi Yumoto05/02/1994
10Jumpei Ogura07/11/1992
11Tasuku Koizumi04/19/1989
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Brackin Karauria-Henry07/31/1988
14Ryo Tsuruda12/08/1988
15Yusuke Ogawa09/26/1989
16Naoto Tanemoto05/20/1984
17Naoyuki Narayama02/26/1990
18Shinsuke Ono10/30/1989
19Masataka Tsuruya10/18/1990
20Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
21Hiraku Tomoigawa11/25/1984
22Max Woodward10/27/1990
23Shane Gates09/27/1992