Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ryutaro Ueda06/27/1990
2Ryo Miura11/17/1990
3Murphy Leilua12/02/1988
4Naoto Sugiura11/21/1986
5Willem Britz08/31/1988
6Daisuke Kurihara03/17/1990
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
9Atsushi Yumoto05/02/1994
10Jumpei Ogura07/11/1992
11Tasuku Koizumi04/19/1989
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Shane Gates09/27/1992
14Ryo Tsuruda12/08/1988
15Hirotomo Ono12/18/1990
16Naoto Tanemoto05/20/1984
17Kabuto Anoku04/19/1993
18Takayoshi Haku06/25/1989
19Isaac Ross10/27/1984
20Shoma Makinouchi11/05/1994
21Hiraku Tomoigawa11/25/1984
22Brackin Karauria-Henry07/31/1988
23Max Woodward10/27/1990