Starting Lineup

# Name Birth Day
1Takahiro Sugiura10/04/1983
2Yasunori Hoshimoto (Cap)10/24/1989
3Daichi Tomoeda03/29/1991
4KAZUKI KATO12/07/1994
5Geoff Parling10/28/1983
6Shohei Shitayama07/19/1991
7Satoshi Tsuruoka07/28/1990
8Jacques Potgieter04/24/1986
9Tasuku Kinjou09/11/1992
10Andre Esterhuizen03/30/1994
11Binjamin Ray Yagi03/05/1988
12Siliva Ahio10/05/1986
13Sooyoung Wang05/11/1993
14Kohei Hamazato05/25/1988
15Hiroshi Tashiro10/14/1987
16Nozomi Kuraya04/04/1993
17Hikaru Ishizawa05/12/1991
18Dongwon Shin12/12/1986
19Toshihiro Nishii12/03/1990
20Michi Kanado07/15/1992
21Taiki Murakami08/14/1989
22Josh Gordon12/13/1994
23Karne Hesketh08/01/1985