Starting Lineup

# Name Birth Day
1Hisateru Hirashima01/15/1983
2Takeshi Kizu07/15/1988
3Hiroshi Yamashita01/01/1986
4Shoji Ito12/02/1980
5Andries Bekker12/05/1983
6Daiki Hashimoto02/07/1987
7Shohei Maekawa (Cap)09/08/1988
8Itaru Taniguchi10/01/1984
9Andrew Ellis02/21/1984
10Nicholas Ealey10/14/1988
11Yoshikazu Ohashi05/18/1984
12Ryohei Yamanaka06/22/1988
13Issei Shige12/05/1994
14Akihiro Shimizu02/18/1995
15Codey Rei02/02/1989
16Tateo Kanai11/05/1984
17Raiko Katsuki06/12/1992
18Takayuki Watanabe05/27/1994
19Matt Vant Leven10/23/1987
20Ryuta Yasui12/06/1989
21Jongchu Ryang12/14/1992
22Shintaro Hayashi09/13/1993
23Adam Ashley-Cooper03/27/1984