Starting Lineup

# Name Birth Day
1Elone Takitaki04/07/1985
2Ryuhei Arita03/21/1989
3Masahiro Hibino06/20/1992
4Mark Abbott02/20/1990
5Shuhei Kawashita03/04/1983
6Yusaku Kuwazuru10/23/1985
7Kota Yamashita (Cap)01/26/1990
8JOSEPH TUPE03/14/1991
9Takeshi Katsuki04/18/1982
10Hisatoshi Yamada08/30/1985
11Kameri Rarabou Rathianara Soejima06/01/1983
12Lafaele Timothy08/19/1991
13Junshi Yamakita09/28/1991
14Masakazu Yatsumonji07/14/1993
15Taichi Yoshizawa07/18/1991
16Mitsumasa Harayama04/06/1993
17Tomohiro Tanaka10/24/1991
18Yasuo Saruwatari09/28/1990
19Naoto Osajima05/23/1991
20Masakazu Toyota05/15/1986
21MASAFUMI TANABE05/02/1994
22Tupou William07/20/1990
23Masahiro Tsuiki07/26/1983