Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kengo Kitagawa08/27/1992
2Hiroaki Sugimoto02/27/1989
3Taiki Koga04/06/1989
4Hobum Kim12/10/1990
5Justin Ives05/24/1984
6Grant Hattingh10/03/1990
7Reiichi Tamura01/20/1990
8Yuki Shishimoto12/24/1988
9Daisuke Inoue11/16/1989
10Hideyuki Moriwaki11/07/1985
11Ryo Mochizuki05/06/1988
12Harumichi Tatekawa (Cap)12/02/1989
13Sione Teaupa07/09/1992
14Hideto Kondo04/16/1993
15Kazuhiro Goya04/21/1993
16Mitsuhisa Goto04/05/1985
17Takayuki Kabuki09/06/1989
18Satoshi Saita06/07/1993
19Yoshiki Niizeki02/03/1990
20Takeo Suenaga07/31/1994
21Ippei Okada02/16/1994
22Louis Fouche01/04/1990
23Katoni Otukolo08/23/1982