Starting Lineup

# Name Birth Day
1Mitsugu Yamamoto05/12/1981
2Daisuke Kaneko08/12/1988
3Yasuo Yamaji02/20/1985
4Finau Tupa09/23/1989
5Samuela Anise08/30/1986
6Muneyuki Uematsu (Cap)03/09/1990
7Naoto Shimada05/21/1991
8Edward Quirk08/28/1991
9Toshiki Amano10/27/1990
10Yu Tamura01/09/1989
11Tokiro Harada07/09/1990
12Ryohei Mitomo12/21/1986
13Tim Bennetts08/01/1990
14Richard Arthur Havili04/16/1988
15Lwazi Mvovo06/03/1986
16Shinya Shimizu11/19/1992
17Takatoshi Sugawara03/13/1987
18Akira Jo07/11/1988
19Takashi Kikutani02/24/1980
20Ryota Suginaga06/29/1992
21Takeru Fukui03/29/1990
22Tetsu Uehara02/05/1994
23Hosea Saumaki05/10/1992