Starting Lineup

# Name Birth Day
1Masataka Mikami06/04/1988
2Hiroki Yuhara01/21/1984
3Takuma Asahara09/07/1987
4Keisuke Matsuda01/06/1988
5James Moore06/11/1993
6Hiroshi Yamamoto04/28/1986
7Takahiro Fujita06/17/1993
8Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
9Takahiro Ogawa03/18/1991
10Hayata Nakao01/20/1995
11Kai Ishii08/04/1993
12Richard Kahui (Cap)06/09/1985
13Nicolas Kraska06/17/1989
14Takehisa Usuzuki09/28/1985
15Coenraad Van Wyk01/08/1988
16Futoshi Mori04/25/1988
17Gwante Kim06/05/1992
18Keiichi Tanaka10/25/1989
19Hitoshi Ono05/06/1978
20Michael Leitch10/07/1988
21Jun Fujii08/10/1982
22Shuhei Oshima09/16/1988
23Cory Jane02/08/1983