Starting Lineup

# Name Birth Day
1SHUN OKABE02/17/1993
2HIROAKI USHIHARA01/17/1993
3HIROSHI KITAJIMA09/21/1985
4WIMPIE VANDERWALT01/06/1989
5SOONCHAI PARK08/20/1985
6SHINNYA OOSUGI09/21/1992
7HEINRICH BRUSSOW (Cap)07/21/1986
8DAISUKE YOKOYAMA12/25/1993
9SHIGERU KOHIYAMA10/13/1989
10RIAAN VILJOEN04/01/1983
11TOMOHIRO KURATA10/16/1993
12JEFFREYTSUYOSHI IEROME05/18/1982
13MASAKI KOBAYASHI07/18/1992
14MIFIPOSETI PAEA07/06/1987
15SHOTA SAIGUCHI04/10/1986
16SHINSUKE YOSHIDA04/20/1985
17YOSUKE NISHIURA09/29/1990
18YUUKI KAWANO11/07/1984
19JOE IONGI01/12/1986
20YOICHIRO TSUCHIYA12/04/1989
21AKIRA INOUE04/12/1991
22YOSHIHITO SATO03/14/1990
23JOSEFA LILIDAMU09/05/1989