Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kohei Yoshida12/29/1989
2Yoshikatsu Hikosaka01/18/1991
3Ruan Smith01/24/1990
4Toshizumi Kitagawa02/07/1981
5Jason Jenkins12/02/1995
6Himeno Kazuki (Cap)07/27/1994
7Taufa Olive06/05/1991
8Juan Smith07/30/1981
9Koki Hirano12/11/1992
10Kaoru Matsushita11/23/1983
11Henry Jamie03/11/1990
12Silivenusi Taumoepeau07/31/1985
13Steven Yates07/26/1983
14Seiyu Kohara08/28/1992
15Yoshizumi Takeda04/29/1991
16Ryuta Ueno10/02/1985
17Yuki Uchida07/23/1991
18Kohei Asahori02/03/1994
19Joji Sato08/03/1993
20Ryo Fujii04/27/1990
21Takehito Namekawa01/01/1990
22Lionel Cronje05/25/1989
23Yuki Kido12/21/1986