Starting Lineup

# Name Birth Day
1Mitsugu Yamamoto05/12/1981
2Daisuke Kaneko08/12/1988
3Yasuo Yamaji02/20/1985
4Finau Tupa09/23/1989
5Samuela Anise08/30/1986
6Philip van der Walt07/14/1989
7Naoto Shimada05/21/1991
8Edward Quirk08/28/1991
9Toshiki Amano10/27/1990
10Yu Tamura01/09/1989
11Richard Arthur Havili04/16/1988
12Ryohei Mitomo12/21/1986
13Tim Bennetts (Cap)08/01/1990
14Kenyu Fujimoto06/01/1990
15Kosuke Hashino11/20/1987
16Shitara Tetsuya10/03/1986
17Takatoshi Sugawara03/13/1987
18Akira Jo07/11/1988
19Takashi Kikutani02/24/1980
20Muneyuki Uematsu03/09/1990
21Takeru Fukui03/29/1990
22Tetsu Uehara02/05/1994
23Hosea Saumaki05/10/1992