Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kabuto Anoku04/19/1993
2Ryo Miura11/17/1990
3Murphy Leilua12/02/1988
4Ryong Ji Kim08/26/1994
5Isaac Ross10/27/1984
6Daisuke Kurihara03/17/1990
7Shokei Kin (Cap)10/03/1991
8Amanaki Lelei Mafi01/11/1990
9Hayato Mitsui06/06/1992
10Jumpei Ogura07/11/1992
11Kazushi Hano06/21/1991
12Takuya Ishibashi08/19/1992
13Brackin Karauria-Henry07/31/1988
14Ryo Tsuruda12/08/1988
15Yusuke Ogawa09/26/1989
16Naoto Tanemoto05/20/1984
17Ryutaro Ueda06/27/1990
18Takayoshi Haku06/25/1989
19Willem Britz08/31/1988
20Shoma Makinouchi11/05/1994
21Hiraku Tomoigawa11/25/1984
22Shane Gates09/27/1992
23Tasuku Koizumi04/19/1989