Starting Lineup

# Name Birth Day
1KENSHIN KITAMURA11/11/2000
2NICHITO UCHIYAMA06/12/2000
3SOUSHI OHGA01/14/2001
4HAYATO FUKUNISHI05/17/2000
5REIJIROU YAMAMOTO03/18/2002
6SHOGO YAMAMURA03/24/2001
7JUNNOSUKE MAWATARI04/25/2000
8KEITAROU TUTUMIDA04/18/2000
9YOUJI KATAOKA12/17/2000
10MIKIYA TAKAMOTO03/15/2001
11KOUSHI KASAHARA02/12/2001
12SUNSHIN RI01/13/2001
13KITSUPEI TANINAKA (Cap)06/04/2000
14RYUNOSUKE SAKATA08/25/2000
15KOUJI HORITA07/30/2000
16TADATSUGU KANAYAMA09/08/2000
17KAI NAKAGAWA08/13/2000
18Pak Woo Hyon06/24/2000
19So FahJin06/14/2000
20SHOHYA MAEDA03/27/2001
21KEISUKE MIZUNO12/05/2000
22RAIMA TSUNO04/03/2000