Starting Lineup

# Name Birth Day
1YOUGA KINNZOU09/08/1999
2TAKAHIRO UESONO10/29/1999
3MUGEN HIGA10/04/1999
4SHINPEI OONO04/06/1999
5KIICHI ISAYAMA08/19/1999
6SHUN KAMIYA10/31/1999
7TOHA YAMAGUICHI (Cap)11/01/1999
8REYES BRYAN12/05/1999
9TATSUKI ANDOU02/21/2001
10YOSHIKI ANDOU09/01/1999
11KYOUJI MADA10/25/2000
12ZYUMA NAGAO02/05/2000
13REN KISHIRA12/12/1999
14TAIGA NAKASONE07/25/2000
15TERUKI ADACHI12/14/1999
16WATARU FURUTANI01/11/2000
17TAROU AMANO12/10/1999
18IKOH OHKURA05/27/1999
19YOU MORI12/31/1999
20YOUKI YANO10/18/1999
21NAOKI SUYAMA05/06/1999
22SEITA MORITA01/09/2001