Starting Lineup

# Name Birth Day
1RYOUGA NAKAMURA03/17/2001
2RYOUHEI KII (Cap)02/16/2001
3KOUHEI SUZUKI05/09/2000
4YOUKU KONNO04/18/2000
5RYUSEI TAGUCHI08/15/2000
6GOU SATOU03/12/2001
7MASAHIKO SAGARA02/01/2001
8SENA SUEMASU05/07/2000
9RYUYA MOROI11/12/2000
10ICHIGO NAKAKUSU06/01/2000
11REO MATSUSHITA01/31/2001
12SHUNSUKE ITO05/02/2000
13EITO MAKI10/18/2000
14HARUKI MASE02/05/2001
15Daichi Nagayama10/15/2000
16SOTA KUDOU01/15/2001
17KANSUKE KANEKO07/27/2000
18HAYATO WATANABE04/21/2000
19HIROTO KASAI04/09/2000
20SHU MATSUURA08/25/2000
21KOUSEI NAKAMURA01/25/2001
22SATOSHI KOIZUMI06/22/2000