Starting Lineup

# Name Birth Day
1Kota Nobuhara01/31/1991
2Kosuke Nishibayashi08/31/1990
3Yuho Ashiya07/02/1991
4Ryuta Yasui (Cap)12/06/1989
5Shintaro Hayashi09/13/1993
6Issei Shige12/05/1994
7Daijiro Tanaka07/06/1990
8Yoshikazu Ohashi05/18/1984
9Hikaru Hashimoto05/17/1993
10Kenta Tokuda10/07/1993
11Akihiro Shimizu02/18/1995
12Tonisio Vaihu02/12/1991