Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ikumi SUZUKI (Cap)02/10/1990
2Maiko Fujimoto12/04/1991
3CHAPTTTE ROSE ARNOPP-SCANLAN07/30/1988
4MIYA HIROTA02/01/1997
5Aoi Mimura08/24/1989
6Mizuho Kataoka10/11/1994
7Mizuho Ito02/05/1992
8Rinako YOKOYAMA07/14/1987
9Veronica Schiavon07/24/1982
10Mio Suzuki11/10/1990
11AOI MASUI10/17/1998
12Futaba Aoyagi06/24/1992