Starting Lineup

# Name Birth Day
1Ikumi SUZUKI02/10/1990
2Maiko Fujimoto12/04/1991
3CHAPTTTE ROSE ARNOPP-SCANLAN07/30/1988
4Aoi Mimura08/24/1989
5DEENA-RANGINUI PUKETAPU02/05/1980
6Futaba Aoyagi06/24/1992
7Mio Suzuki11/10/1990
8Mizuho Ito (Cap)02/05/1992
9Mizuho Kataoka10/11/1994
10RIHO HAMABE02/17/1994
11Rinako YOKOYAMA07/14/1987
12Veronica Schiavon07/24/1982