Starting Lineup

# Name Birth Day
1YAWARA KONNO12/01/2000
2SHU YAMAUCHI04/30/2000
3TSUBASA ANDOU12/19/2000
4KEITA OSARI11/01/1999
5SOUSHI SUZUKI04/23/1999
6DAIGOH TAKAHASHI02/24/2000
7AKIRA YAMAWAKI03/11/2000
8MASAYA MIYAGAWA11/15/1999
9NAOYA HIJIKATA07/19/2000
10RYOHTA TADANO10/20/2000
11TATSUKI MATSUMOTO07/31/2000
12KANJI OOMORI (Cap)06/13/1999
13TAIGA SAKAI08/06/2000
14TAKASHI HATAKEYAMA05/05/2000
15SHINNOSUKE CHIBA04/23/1999
16YOHTA WATANABE11/03/2000
17RYOUGA SASAKI12/23/2000
18HIROMU SUZUKI08/23/2000
19RYOHTA NEMOTO04/01/2001
20KIZUNA OKUTA06/13/1999
21MUTSUKI SHIBATA02/25/2000