Starting Lineup

# Name Birth Day
1GINJIROU NARUMIYA12/22/1999
2YAMATO SAGANE10/15/1999
3KYOUSUKE RYODA09/04/1999
4SHITARO MATSUDA05/23/1999
5GENKI HIRAI05/31/1999
6HAYATE FUJII05/13/1999
7TANTA KUMAMOTO (Cap)11/23/1999
8AYATO SONODA11/12/1999
9YOUJI KATAOKA12/17/2000
10KAISHI ANDOU02/11/2001
11LEON HORITA08/22/1999
12Eguchi Naoya04/13/2000
13SHOUTA NANBU01/04/2001
14TAIKAI KUROI04/28/1999
15KANJI FUTAMURA01/14/2001
16KENSHIN KITAMURA11/11/2000
17NICHITO UCHIYAMA06/12/2000
18YORIHITO SHIMIZU04/27/2000
19KUKAI MURATA02/09/2000
20YOUJI GOTOU03/31/2000
21Miyasaka Ryoki06/26/2000
22EIJI IKEDA08/06/1999
23Takuya Gogo06/18/2000
24MASAHIRO NAGAMORI07/25/2000
25MASAKI SHIOTANI06/18/1999