Starting Lineup

# Name Birth Day
1GINJIROU NARUMIYA12/22/1999
2YAMATO SAGANE10/15/1999
3KYOUSUKE RYODA09/04/1999
4SHITARO MATSUDA05/23/1999
5GENKI HIRAI05/31/1999
6TANTA KUMAMOTO (Cap)11/23/1999
7MAKOTO KURATA09/06/2000
8HAYATE FUJII05/13/1999
9EIJI IKEDA08/06/1999
10KAISHI ANDOU02/11/2001
11LEON HORITA08/22/1999
12SHU YAMAMOTO06/01/1999
13SHOUTA NANBU01/04/2001
14SOHSHIRO SUMITA05/31/1999
15KANJI FUTAMURA01/14/2001
16KENSHIN KITAMURA11/11/2000
17NICHITO UCHIYAMA06/12/2000
18YORIHITO SHIMIZU04/27/2000
19Daichi Mori12/16/2000
20KUKAI MURATA02/09/2000
21YOUJI KATAOKA12/17/2000
22ATSUSHI OSHIKAWA05/22/1999
23YOUKA MIYAHATA07/24/2000
24YOUJI GOTOU03/31/2000
25TAIKAI KUROI04/28/1999