Starting Lineup

# Name Birth Day
1WATARU MIYAZAKI03/15/2000
2MASAYA MATSUZAKI02/13/2000
3SINCLE KANZOH08/20/1999
4KOUKI MURATA07/19/2000
5SHINOBU OKAMOTO06/04/1999
6YOUYA HARADA10/01/1999
7SHUTA SHIGEMATSU08/14/2000
8TAKESHI YAMAMOTO06/15/1999
9KENTO KAWAMURA (Cap)11/26/1999
10SATORU DOUZONO02/09/2001
11HARUKI ITO04/02/1999
12DAIKI SUZUKI03/08/2001
13NOAH TOBYO02/05/1999
14HIROYUKI YAMAMOTO11/26/1999
15DAISUKE TAKAKURA03/24/2000
16RAIKI HONMA03/05/2000
17TAISEI KIYA01/01/2000
18KOUHEI YAMAMOTO02/20/2001
19KOHYOH IKEDA11/22/2000
20NAOKI KITADA01/17/2001
21RYOHTA SATOU05/17/2000
22CHIKASHI TANAKA08/08/2000
23RYUKI YAMASHITA03/07/2001
24RIKUTA ZYOZAWA01/13/2001
25TENMA SHIRAI12/02/2000