Starting Lineup

# Name Birth Day
77Kohei Asahori02/03/1994
28Yusuke Niwai10/22/1991
3Yasuo Yamaji02/20/1985
4Yuya Odo03/09/1990
87Kotaro Yatabe07/29/1986
24Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
7Yuhimaru Mimura02/27/1989
83Rahboni Warren-Vosayaco09/28/1995
9Keisuke Uchida02/22/1992
45Hikaru Tamura09/12/1993
39Akihito Yamada (Cap)07/26/1985
27Derek Carpenter07/26/1988
15Andre Taylor01/11/1988
64Karne Hesketh08/01/1985
8Jamie-Jerry Taulagi06/18/1993
21Atsushi Sakate06/21/1993
1Shintaro Ishihara06/17/1990
33Takayuki Watanabe05/27/1994
5Ryuichiro Fukutsubo08/16/1988
20Yoshiya Hosoda08/05/1987
35Naoki Ozawa10/08/1988
25Yutaka Nagare09/04/1992
53Rikiya Matsuda05/03/1994
26Ryohei Yamanaka06/22/1988