Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shintaro Ishihara06/17/1990
2Atsushi Sakate06/21/1993
3Takayuki Watanabe05/27/1994
4Kotaro Yatabe07/29/1986
5Samuera Anise08/30/1986
6Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
7Naoki Ozawa10/08/1988
8Shuhei Matsuhashi11/24/1993
9Yutaka Nagare (Cap)09/04/1992
10Takuya Yamasawa09/21/1994
11Amanaki Lotoahea04/14/1990
12Ryoto Nakamura06/03/1991
13Kanta Shikao09/06/1995
14Akihito Yamada07/26/1985
15Ryuji Noguchi07/15/1995
16Kosuke Horikoshi06/02/1995
17Kohei Asahori02/03/1994
18Yu Chinen11/18/1990
19Yuya Odo03/09/1990
20Malgene Ilaua06/05/1993
21Kaito Shigeno11/21/1990
22Rikiya Matsuda05/03/1994
23Seiya Ozaki07/11/1995