Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shintaro Ishihara06/17/1990
2Atsushi Sakate06/21/1993
3Yu Chinen11/18/1990
4Naohiro Kotaki06/13/1992
5Samuera Anise08/30/1986
6Malgene Ilaua06/05/1993
7Shokei Kin10/03/1991
8Shuhei Matsuhashi11/24/1993
9Kaito Shigeno11/21/1990
10Rikiya Matsuda05/03/1994
11Seiya Ozaki07/11/1995
12Harumichi Tatekawa (Cap)12/02/1989
13Kanta Shikao09/06/1995
14Akihito Yamada07/26/1985
15Ryuji Noguchi07/15/1995
16Shota Horie01/21/1986
17Syogo Miura06/08/1995
18Takayuki Watanabe05/27/1994
19Kotaro Yatabe07/29/1986
20Yoshitaka Tokunaga04/10/1992
21Naoki Ozawa10/08/1988
22Yutaka Nagare09/04/1992
23Takuya Yamasawa09/21/1994