Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shun Sasaki03/06/1989
2Yuki Ando09/26/1990
3Yukihito Fujita01/12/1981
4Daniel Linde11/09/1987
5Yuderyckenys Thomas04/08/1985
6Takehito Isaka09/10/1992
7Yoshiki Hika12/23/1991
8Faifile Levave01/15/1986
9Yuji Shibamoto08/07/1983
10Kazan Watanabe08/31/1993
11Lokotui Siupel05/14/1983
12Ryan Nicholas05/23/1979
13Tevita Lepolo (Cap)10/15/1987
14Rodney Davis05/18/1989
15Yuji Owada06/22/1985
16Yoshimitsu Yasue08/25/1984
17Takashi Murakami12/29/1993
18Albert Alfred Anae06/21/1989
19Hrishikesh Pendse08/04/1986
20Hiroki Nakamura09/24/1988
21Kenta Nishidate09/12/1987
22Mishiyoshi Morita07/07/1990
23Shintaro Yasui12/07/1984