Starting Lineup

# Name Birth Day
1Masakazu Nagano05/17/1987
2Hikaru Kuzure (Cap)09/09/1991
3Reo Murakami07/29/1990
4TOSHIYUKI SYOUJI07/24/1991
5Joel Everson03/09/1990
6nishimura takehiro09/23/1991
7Takamichi Sasaki10/30/1983
8Ryousuke Chihu03/02/1989
9Akihiro Tagawa07/19/1991
10Kakeru Yamamichi05/19/1990
11Syogo Shinoda01/24/1991
12Brett Gillespie02/14/1988
13Naoki Tomatani10/21/1988
14Marc Le10/06/1986
15Gillies Kaka05/28/1990
16Ryoyu Katou04/29/1991
17Mitsuru Hirokawa07/20/1985
18Kim KWANGSIK11/08/1985
19Makoto Tsuchiya02/23/1990
20Tevita metuisela10/06/1983
21Kenzo Shirabe05/08/1984
22Mosese Tonga04/05/1992
23Shohei Ozawa07/29/1989