Starting Lineup

# Name Birth Day
1YOH MUROTA12/24/1997
2TAKAAKI HAYASHI11/07/1995
3KAI NAGATA05/18/1995
4HIROSHI UEMURA02/07/1996
5YASUHIRO IMANAKA06/09/1995
6KENSUKE KUSUHASHI10/01/1997
7SHOSUKE NAKANO07/19/1995
8RYOHTA MORIOKA11/07/1996
9HIRYOU WAKAE02/15/1995
10HARUKI TATEYAMA (Cap)12/16/1994
11TAKUMI OKAZAKI08/22/1995
12YOUYA YAGI06/30/1994
13RYOUHEI KAWAHARA01/22/1998
14TAKUMA YANO11/05/1996
15SATOSHI FUKUI09/13/1994
16RYOHTA MICHISITA01/29/1996
17YOUKI NAGAO11/07/1994
18SHUN MUROTA12/24/1997
19SHOTA INADA06/09/1997
20HIROTAKA YAMATO04/12/1994
21MASAFUMI MORITA02/25/1995
22YOSHIKI KATSUHARA08/20/1997
23MASAHIRO MOCHIDA07/28/1995