Starting Lineup

# Name Birth Day
1Taichi Kamura03/24/1989
2Takayuki Kaku05/25/1982
3Hiroaki Nagata05/07/1991
4Sumito Fukusima02/05/1985
5Ryouta Aoyama10/11/1991
6Keisuke Nakamura03/31/1993
7Yuuki Fukushima09/27/1988
8Akimori Ono07/22/1984
9Shinpei Tani (Cap)08/08/1989
10Noburou Maeda12/17/1989
11Kei Ichihashi10/23/1990
12Kazuki Haibara08/23/1989
13Kouji Terada12/20/1984
14Yuuta Miki41/10/3297
15Hideto Tamagawa07/03/1985
16Tatsuhiro Ogata12/18/1980
17Seiji Kusaka02/10/1983
18Ryousuke Ouchi10/01/1977
19Shinya Wada02/14/1990
20Takuya Shima06/25/1984
21Atsushi Kametani12/29/1993
22Masashi Torihara05/08/1992
23Toshiyuki Yamada08/14/1980