Starting Lineup

# Name Birth Day
1Iwashita Tsuyoshi03/06/1972
2Ishikawa Haruhisa07/16/1984
3Ogawa Hiromichi04/05/1984
4Noguchi Shinichi05/10/1989
5Matsumaru Daiki04/08/1989
6Kou Keiji12/30/1989
7Hishikawa Ryousuke06/24/1996
8Abe Masaki (Cap)12/10/1987
9Nishida Tsuyoshi02/17/1989
10Fukuda Kouki07/15/1976
11Atsuki Yamaoka12/27/1993
12Hanyu Norihisa07/17/1980
13Takeyama Masafumi10/02/1979
14Hata Ryuuki09/17/1985
15Hino Satoru01/20/1985
16Tatsuki Takahashi07/22/1989
17Ogi Katsunari05/25/1989
18Kondou Takashi08/02/1984
19Akiyama Tai07/26/1977
20Sano Daisuke05/21/1972
21Niwa Akihiro04/13/1985
22Shimura Takumi06/21/1992