Starting Lineup

# Name Birth Day
1Satohiro Aida07/17/1970
2Ken Tsukagoshi09/12/1977
3Takuro Yoneya12/12/1990
4Kentaro Kokuzawa03/27/1981
5Masashi Takahashi01/20/1979
6Nataniela Oto05/16/1978
7Keisuke Goto05/20/1991
8Kenta Yasui (Cap)04/26/1990
9Mizuki Yanagihara11/10/1988
10Takuma Takahashi08/17/1990
11Takuru Marumoto10/24/1991
12Kento Adachi04/19/1991
13Tetsuro Miura07/17/1986
14Kotaro Nakamura01/21/1992
15Tasuku Sato11/27/1986
16Shinya Muto09/27/1992
17Mitsuru Fukaya07/14/1972
18Fukudomi Takayuki03/29/1983
19Yuta Iba10/27/1987
20Hideki Igarashi01/04/1973
21Daiki Horihata01/29/1993
22Kenta Saito05/08/1991
23Takuya Kawamura04/05/1977