Starting Lineup

# Name Birth Day
1Shingo Hoshino11/07/1987
2Michisato Kurushima06/25/1988
3Yoshiyuki Naraoka05/29/1982
4Yamamoto Yuki05/30/1987
5Takashi Kumagai11/19/1986
6Ryota Mizutani06/03/1992
7Katsumasa Arima (Cap)02/13/1986
8Takahisa Segawa09/07/1981
9Yuki Saito02/08/1989
10Takashi Hatanaka01/27/1988
11Hiroyuki Imaizumi06/20/1992
12Tsuyoki Jo10/04/1979
13Kosuke Shimabukuro05/16/1989
14Goki Nakai03/08/1993
15Yoshihisa Ebata08/10/1991
16Takuya Wada06/15/1987
17Keigo Sugiyama10/14/1981
18Ryochi Aratake02/23/1993
19Yasunobu Arai12/22/1985
20Yuki Ito09/07/1985
21Hiroki Ando10/15/1991
22Yoshimasa Tsuchimoto10/11/1990
23Syogo Hayakawa04/21/1987