Starting Lineup

# Name Birth Day
1Suzuki Shinichirou08/17/1993
2Ishikawa Haruhisa07/16/1984
3Ogawa Hiromichi04/05/1984
4Noguchi Shinichi05/10/1989
5Matsumaru Daiki04/08/1989
6Kou Keiji12/30/1989
7Kobashikawa Takahiro12/09/1989
8Abe Masaki (Cap)12/10/1987
9Nishida Tsuyoshi02/17/1989
10Fukuda Kouki07/15/1976
11Niwa Akihiro04/13/1985
12Hanyu Norihisa07/17/1980
13Yusuke Hisatomi06/06/1993
14Hata Ryuuki09/17/1985
15Yuju Takizawa09/12/1993
16Tatsuki Takahashi07/22/1989
17Ogi Katsunari05/25/1989
18Iwashita Tsuyoshi03/06/1972
19Akiyama Tai07/26/1977
20Hishikawa Ryousuke06/24/1996
21Sano Daisuke05/21/1972
22Shimura Takumi06/21/1992
23Yamamoto Taku10/16/1977