Starting Lineup

# Name Birth Day
1Noda Jyunnpei07/05/1987
2Sasano Yusuke02/13/1984
3Nakamura Keiichi06/16/1984
4Takahashi Genki12/10/1987
5Obara Hiroya08/08/1982
6Sekikawa Satoshi08/07/1993
7Oikawa Osamu04/16/1982
8Sasaki Takuma09/24/1985
9Chiba Yamato (Cap)09/17/1986
10Hujita Daisuke08/09/1990
11Konnno Itaru08/13/1985
12Yoshida Masayuki07/01/1982
13Chida Yugou12/31/1988
14Miura Taichi11/13/1991
15Takahashi Kazuyuki10/02/1979
16Fujiwara Hiroshi09/17/1981
17Yaegashi Hideyuki11/07/1983
18Sato Daisuke03/30/1991
19Kikuchi Daisuke08/10/1978
20Yamamoto Akihiro08/15/1989
21Miya Kazufumi08/19/1984
22Kakuyama Tomoki03/25/1988
23Iwabuti Katuhiro11/18/1986