Starting Lineup

# Name Birth Day
1Yusaku Kamigaitio12/08/1984
2Satoshi Hishiki11/12/1991
3Kouhei Mitsumoto09/07/1993
4Hidenori Ienaga07/16/1985
5Ryousuke Aoki (Cap)08/31/1984
6Takafumi Kamata08/23/1981
7Syuuji Hattori02/03/1983
8Hiroki Tanaka07/25/1989
9Aritomo Ikari11/28/1991
10Atsushi Terashima10/25/1991
11Ryuusuke Izumo07/12/1986
12Yusuke Hamanaka04/27/1997
13Masashi Ouchi02/19/1987
14Tosihiko Kimura01/03/1984
15Tsuyoshi Suga02/15/1983
16Naohiro Murata10/08/1974
17Makoto Yonezawa12/14/1983
18Hiroki Kimura02/20/1992
19Yuujirou Tsuiki07/08/1992
20Takayuki Satou03/09/1983
21Syunnsuke Satou05/14/1984
22Seiji Miyata01/28/1985
23Keisuke Moritsugu01/29/1993